20 APRIL 2017


【全職沒女】勁收24.6點收視

【on.cc東網巨星】無綫劇《全職沒女》依家熱播中,尋晚富豪(張兆輝飾)同麗晶(陳松伶飾)打網球一幕,仲收24.6點收視,好勁呀!而今晚嘅戲肉,就係講張兆輝同麗晶開始撻着!

今晚講到,警察接到線報,走去仲夏夜捉人,點知個犯逃走,富豪以身保護麗晶,陪伴富豪七年嘅志強覺得被忽視,搞到佢喪鬧富豪,仲自爆愛上咗富豪!嘩!唔通會有三角戀?


至於另一Pair,雋穎(張振朗飾)同繆思(陳瀅飾)都開始暗撻,繆思畀人叫去清理發生完凶案嘅客房,成間房都係血,搞到繆思勁唔舒服,點知雋穎主動幫手,令到繆思好意外!