23 APRIL 2018


勁乞人憎!陳松伶被掟菜搞到眼睛發炎

【on.cc東網巨星】無綫新劇《危城First Lady》演員陳松伶在將軍澳電視城開工。陳松伶劇中飾演一位階級觀念極重的角色,十分乞人憎,受盡指罵。近日陳松伶拍攝一被掟菜同雜物的場面後,眼睛因感染發炎,她說:「一隻眼發炎,令一隻眼就紅晒,可能畀啲污水感染咗,之後都要滴類固醇藥水,監製都畀我休息咗一日。之前外景又畀蚊咬令到面部敏感紅腫,依家大家就當咗我係現場嘅衞生指標。」

陳松伶又表示是第一次飾演如此乞人憎的角色,但不擔心劇集出街後被觀眾鬧,她笑說:「要做就去到盡,好開心角色有突破,唔驚出街畀觀眾鬧。」陳松伶在戲中還要反串扮色誘楊卓娜,她笑說:「我可能天生識得反串,化咗男妝之後喺化妝間大家都認唔到我。」

兩年後再拍無綫劇的陳松伶多謝監製安排得很好,每日有8小時休息,劇中與黃智賢、陳煒、徐榮等合作愉快,大家輪流「萬歲」請吃東西,她笑說:「呢啲劇多多都可以拍。」