09 JUNE 2018


孖陳煒咀嘴!陳松伶畀蟻咬痕足一星期

【on.cc東網巨星】藝人陳松伶(松松)出席新劇《危城First Lady》煞科宴,與劇中好姊妹陳煒重聚,原來陳煒早於一個月前已拍畢並轉到其他劇組工作,二人即時忘情咀嘴,上演姊妹情深一吻,松松笑言:「呢張相老公冇得呷醋!」

松松指新劇演員與幕後都拍得辛苦,值得一座傑出員工獎:「隻腳係咁畀蟻咬,我手指插到木刺都可以忍住繼續講對白,但畀蟻咬時真係忍唔住叫咗出嚟,真係好惡,我隻腳痕足一星期,有同事直情係咬到腫咗加發燒,我今次都學識拍劇要準備殺蟲水同哥士的防蟲。」

松松又透露出現皮膚敏感及眼睛發炎:「黃智賢話拍多啲劇就可以免疫。(怕咗拍劇?)唔驚,小事嚟,拍完抖吓咪又一條好漢,同一班同事合作係福氣。(抖幾耐?)之後要去北京做表演,或者可以請同事嚟睇。」